Myslivost

Okolí


Vo obci Záhornice působí spolek myslivců, kteří se starají o chov a ochranu okolní zvěře. Myslivecký spolek pořádá mnoho akcí, mezi nimiž mmj. nikdy nesmí chybět vyhlášený mislivecký ples. Majitel panzionu, ing. Kutnohorský je jeho registrovaným členem a rád návštěvníkům doporučí aktuální místa výskytu zvěře a okolní posedy.